RADA RODZICÓW

RADA RODZICÓW
w Szkole Podstawowej
w Sowiej Woli
rok szkolny 2022/2023


Pani Aneta Skarżycka
Przewodnicząca 


Pani Paulina  Jędraszko
Zastępca 


Pani  Paulina Wasiak
Skarbnik
CZŁONKOWIE RADY RODZICÓW


Pani Anna Ołowiecka


Pani Agnieszka Kucharska


Pani Aneta Prasol


Pani Agnieszka KleinszmidtPani Joanna  Oszczyk

Pani Katarzyna Kłoszewska

 OGŁOSZENIARada Rodziców w Szkole Podstawowej w Sowiej Woli informuje, że na rok szkolny 2022/2023 została ustalona składka w następującej wysokości:
50 zł na pierwsze dziecko
40 zł na drugie dziecko
30 zł na trzecie dziecko


Wpłaty można dokonywać w szkole do opiekuna Rady Rodziców Pani Agnieszki Kowalewskiej, bądź na konto:
Rada Rodziców w Szkole Podstawowej w Sowiej Woli
Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach Oddział Czosnów
70 8009 1046 0000 3795 2002 0001


Prawa autorskie zastrzeżone © 2020 Szkoła Podstawowa w Sowiej Woli