SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2021/2022:


Przewodniczący
Jakub Plewka


       


Zastępca             Skarbnik
Krystian Wszołek     Małgorzata Parzydło

     
                 


Opiekun Samorządu Uczniowskiego - Pani Dorota Nowak


Prawa autorskie zastrzeżone © 2020 Szkoła Podstawowa w Sowiej Woli