GRONO PEDAGOGICZNE


Izabela Jaskólska
Dyrektor Szkoły
                                                                                      
Krystyna Poznar
Matematyka, geografia, fizyka
 
 Dorota Kucharska
Język polski, wychowawca klasy VIII
 
Bata Ziulczyk
Matematyka, wychowawca kl.IV
 
Elżbieta Dziuba-Markiewicz
Biologia, przyroda, chemia, biblioteka szkolna,
wychowawca klasy VII
 
Elżbieta Kowalewska
Religia
 
Agnieszka Rychlik
Edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II
 
Agnieszka Kowalewska
Informatyka, technika, plastyka, wychowawca klasy V
 
Sławomir Donefner
Język angielski, wychowawca klasy VI
 
Ewa Dmoch
Edukacja wczesnoszkolna, muzyka, chór,
wychowawca klasy I
 
Urszula Parzychowska
Wychowanie przedszkolne
 
Ewa Kędzierska
Język niemiecki
 
Aneta Wróblewska
Edukacja wczesnoszkolna, logopeda, wychowawca kl.III
 
Ewa Bartosińska
Pedagog
 
Emil Wróblewski
Wychowanie fizyczne
 
Anna Fajdek
Pedagog specjalny
 
Katarzyna Olejniczak
Nauczyciel wspomagający
 
Dorota Dzimińska
Historia, WOSPrawa autorskie zastrzeżone © 2020 Szkoła Podstawowa w Sowiej Woli