HISTORIA SZKOŁY

       Szkoła w Sowiej Woli powstała w 1945 roku. W pierwszych latach jej istnienia zajęcia odbywały się w domach prywatnych w systemie 4-klasowym. Dopiero w 1948 r. w wyremontowanym baraku, przywiezionym z Ziem Zachodnich, zaczęły odbywać się lekcje.
Była to szkoła siedmioklasowa, w której uczyło czterech nauczycieli. W roku szkolnym 1954/55 kierownikiem był Antoni Rokojżo, a od 1 września 1955 r. -Mieczysław Mikulski. Warunki pracy były bardzo trudne, dlatego też podjęto starania o wybudowanie nowej szkoły. Powstał Komitet Budowy, który przygotował pełną dokumentację techniczną.
  Niewątpliwie, 17 marca 1962 r. był ważnym dniem dla lokalnej społeczności, ponieważ został położony kamień węgielny pod nowy budynek. Rok szkolny 1963/64 przyniósł liczne zmiany z powodu oddania do użytku nowego obiektu. Kierownikiem został p. Ryszard Pawłowski, a Rada Pedagogiczna składa się z pięciu nauczycieli. Szkoła otrzymała nowy sprzęt i pomoce naukowe, Komitet Rodzicielski zakupił telewizor.
Warto dodać, że wszyscy uczniowie pomagali porządkować teren wokół budynku - sadzili drzewka, krzewy, siali trawę i kwiaty. W tym czasie w szkole działały organizacje młodzieżowe i koła zainteresowań, a dzieci brały udział w różnych uroczystościach, konkursach i zawodach sportowych. Od roku szkolnego 1966/67 w Sowiej Woli funkcjonowała szkoła ośmioklasowa, ale zbyt mała liczba dzieci spowodowała łączenie klas. W 1969 r. obok szkoły podstawowej zostaje utworzona zasadnicza szkoła rolnicza, którą w 1972 r. przeniesiono do Kazunia Nowego. W tym samym roku czteroklasowa placówka w Brzozówce staje się filią szkoły w Sowiej Woli. W roku 1982 dyrektorem zostaje p. Irena Pawłowska. Wtedy też podejmuje pracę jako nauczyciel p. Antoni Kręźlewicz, przyszły Wójt Gminy. W 1984r po przejściu na emeryturę p. Ireny Pawłowskiej, dyrektorem zostaje p. Krystyna Wiraszka. Trudne warunki pracy sprawiły, iż Dyrektor wraz z Komitetem Rodzicielskim podjęli starania o rozbudowę placówki. Po reorganizacji, która nastąpiła w 1985roku, uczniowie nareszcie przestali uczyć się w klasach łączonych. Ponadto do społeczności szkolnej dołączyły dzieci z Wiersz. Jesienią 1985 roku rozpoczęto rozbudowę obiektu - zalano fundamenty pod część dydaktyczną, łącznik, kotłownię. Prace budowlane przedłużały się. Ostatecznie zakończono je w 1991 r.
W dobudowanej części były nowe sale lekcyjne, łazienki, a w całym budynku funkcjonowało centralne ogrzewanie. Warunki pracy były bardzo dobre. Na uznanie zasługuje zaangażowanie Rodziców i uczniów w wyposażanie izb lekcyjnych i porządkowanie otoczenia szkoły. Od 1 września 1990 r. obowiązki dyrektora objęła p. Magdalena Oszczyk. W szkole brakowało jeszcze sali gimnastycznej, toteż dumni z nowego budynku rodzice zaadoptowali pomieszczenie gospodarcze na zastępczą salę. Nie przestali jednak myśleć o sali z prawdziwego zdarzenia - mieli poparcie władz gminnych i mogli liczyć na pomoc dyrektora ZEAS-u p. Piotra Rutkowskiego. Wspólne starania zakończyły się sukcesem. Wiosną 1994 roku rozpoczęto budowę. Po dwóch latach oczekiwań szkoła w Sowiej Woli mogła się poszczycić piękną, nowoczesną, pełnowymiarową salą. Było to bardzo ważne w lokalnym środowisku, w którym jest wielu uczniów pasjonujących się sportem. Szkoła ma charakter sportowy. Uczniowie zajmują czołowe miejsca gminnych i powiatowych zawodach sportowych, chętnie uczestniczą w różnorodnych zajęciach rekreacyjnych w ciągu roku, a także w ferie i wakacje. Uczniowie i nauczyciele nie zapominają o przeszłości i historii wpisanej w okoliczne miejsca.
           Od wielu lat opiekują się cmentarzem partyzanckim w Wierszach. Kilka razy w roku porządkują kwatery, sadzą kwiaty, sprzątają teren wokół cmentarza. Za tę działalność szkoła otrzymała Złotą Odznakę Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Od 16 października 2006r dyrektorem placówki jest p. Emil Wróblewski.

            W dniu 24 czerwca 2022 r. w Szkole Podstawowej w Sowiej Woli odbyło się zakończenie roku szkolnego 2021/22. Było to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ w trakcie uroczystości miało miejsce również pożegnanie pana Emila Wróblewskiego -  Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sowiej Woli. Po 16 latach sumiennego i odpowiedzialnego wykonywania swoich obowiązków  p. Emil podjął decyzję o rezygnacji ze stanowiska dyrektora szkoły. Od 01.09.2022 r. dyrektorem szkoły została Pani Izabela Jaskólska.


Prawa autorskie zastrzeżone © 2020 Szkoła Podstawowa w Sowiej Woli