Zajęcia

                                                                               Szanowni Rodzice,
                                          proszę o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa w czasie
                                                           organizacji zajęć w szkole od 01.06.2020 r.


                                                                                                        Emil Wróblewski
                                                                         Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sowiej Woli 
  1.Procedura dla klas 0, I-III

2. Procedura - konsultacje dla kl.I-VIII

3. Oświadczenia


Prawa autorskie zastrzeżone © 2020 Szkoła Podstawowa w Sowiej Woli